POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti ima za cilj da vas informiše koje lične podatke prikupljamo putem ove Internet stranice, kako koristimo te podatke kao i da vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti vas obaveštavamo o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koju obrađujemo, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni, roku čuvanja podataka i vašim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovorni za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, kao zajednički rukovaoci, su:

Navigator Business Center d.o.o. Beograd

Adresa: Ul. Bulevar Mihajla Pupina 6, 11000 Beograd, Srbija

Tel. +381 (0) 2200 216

e-mail: office@mpcproperties.rs

MB: 21120774GP SEVEN D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Ul. Bulevar Mihajla Pupina 6, 11000 Beograd, Srbija

Tel. +381 (0) 0000000

e-mail:

MB: 20529750

LIČNI PODACI KOJE SE PRIKUPLJAJU I SVRHA OBRADE

Obrađujemo isključivo lične podatke posetilaca naše Internet strane koji su nas kontaktirali i s tim u vezi dali svoje lične podatke (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona), a u svrhu pružanja informacija o uslugama koje nudimo.

Podatke koje posedujemo ne koristimo u svrhu direktnog marketinga.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Lične podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da potencijalne klijente detaljnije informišemo o uslugama koje nudimo.

PRIMALAC PODATAKA

U cilju pružanja naših usluga, podatke o ličnosti otkrivamo privrednom društvu koje upravlja poslovnom zgradom, a sa kojim imamo potpisani ugovor o obradi ličnih podataka.

Vaši podaci se otkrivaju:CONFLUENCE PROPERTY MANAGEMENT DOO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6, BeogradBALKANS REAL ESTATE DOO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, BeogradMPC HOLDING DOO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, BeogradPristup ličnim podacima imaju zaposleni koji su zaduženi za ovu vrstu komunikacije, a koji su obavezani na čuvanje poverljivosti ličnih podataka koje obrađuju.

PRAVA LICA I PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Posetioci naše Internet strane sajta čije podatke posedujemo imaju pravo da nam se obrate i da traže uvid u podatke, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka. Takođe, imaju pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pritužbu Povereniku.

Cenili bismo napor da nam se pre podnošenja pritužbe Povereniku obratite kako bismo probali da otklonimo problem.

Lične podatke koje na ovaj način posedujemo čuvamo onoliko koliko su nam potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju su nam podaci dati, a najduže 1 godinu.

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

Primenom adekvatnih tehničkih i organizacionih mera, otklonili smo rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađivani.

Održavamo optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka, u skladu sa standardom ISO 27001. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštite od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštite od virusa i spam-a, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Podatke o ličnosti čuvamo u Republici Srbiji.

IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti može biti izmenjena u skladu sa potrebama i propisima. Svaka izmena ove politike biće objavljena na Internet strani.

KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete nam se obratiti putem pošte ili na e-mail office@mpcproperties.rs